کلینیک پوشش
جستجو

حمید رضا یوسفی

h.usefi@coatingclinic.ir

رزومه:

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی پلیمر-علوم و تکنولوژی رنگ

سوابق  کاری و پژوهشی

  • کارشناس فنی شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین به مدت دو سال
  • مدیر فنی شرکت رنگ سازی سو رمه به مدت سه سال
  • کارشناس فنی شرکت صنعتی و شیمیایی شرکت رنگین زره به مدت یک سال
  • مدیر فنی شرکت صنعتی و شیمیایی شرکت رنگین زره به دو سال
  • قائم مقام مدیر عامل شرکت صنعتی و شیمیایی شرکت رنگین زره به مدت سه سال
  • مدیر بازرسی موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر – مترا به مدت دو سال
  • مدیر پروژه شرکت صدر شیمی شیراز به مدت یک سال در عسلویه
  • مشاور ایران ترانسفو زنجان به مدت دو سال در امور سیستم های پوششی و حفاظتی
  • مدیر فنی و معاون اجرایی شرکت نگین زره به مدت یک سال
  • مشاور وزارت را ه در پروژه تولید رنگ ترافیکی به مدت یک سال
بستن