کلینیک پوشش
جستجو

علی ثابت

bamalab54@yahoo.com

رزومه:

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ

سوابق آموزشی

مدرس دانشگاه های علمی کاربردی مهرکام پارس، 9 دی و تحقیقات لاستیک(8 سال)

مدرس دوره های مدیریت کیفیت و اندازه گیری و آزمون در صنایع مختلف

مدرس دوره های تخصصی رنگ و پوشش، آماده سازی سطوح، آزمون های کنترل کیفیت، رنگ سنجی و رئولوژی(800 ساعت)

سوابق پژوهشی

مدیر آزمایشگاه مهرکام پارس- بزرگترین تولید کننده انواع قطعات پلاستیکی و تزئینی خودرو در ایران(11 سال)

مدیر فنی آزمایشگاه های مترا(5 سال)

تدوین استانداردهای کیفی قطعات تزیینی خودرو

تدوین دستورالعمل های کنترل کیفیت قطعات پلاستیکی و طرح های آزمون قطعات پلیمری و رنگ آمیزی شده خودرو

عضو تیم تدوین استانداردهای اجباری خودرو

رییس چاپ و مرکب سازی شرکت درخشان تهران(2 سال)

آشنایی کامل با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها

بستن