کلینیک پوشش
جستجو

احسان مرادپور(مدیر سایت)

e.moradpour@coatingclinic.ir

رزومه:

مدیر سایت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی

سوابق پژوهشی

  • 4 سال تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف پوشش 
  • پوشش‌های ضد سایش دمای بالای PVD: اسپاترینگ، مگنترون اسپاترینگ، تریود اسپاترینگ
  • پوشش‌های روانکار جامد: اعمال پوشش خود روانکار جامد دی سولفید مولیبدن کامپوزیتی به روش‌های اسپاترینگ و الکتروفورتیک
  • پوشش‌های نانوساختار
  • تولید پوشش‌های مقاوم به خوردگی سرامیکی نانوساختار به روش الکتروفورتیک
بستن