کلینیک پوشش
جستجو
پوشش های غوطه وری
نیتروره قطعات نفتی
0
امتیاز
پوشش نوین
0
امتیاز
سیاهکاری
0
امتیاز
نیتراسیون و آرکور
1
امتیاز
سوال شما
اگر سوالی درباره پوشش های غوطه وری دارید از کارشناس ما بپرسید.
سوال
متن سوال
عکس های مورد نیاز :(بدلیل محدودیت سرور حداکثر تا سه عکس وحجم ۵۰۰KB)
فایل۱:
فایل۲:
فایل۳:
برای ارسال سوالتان باید در کلینیک عضو شوید.

0%
بستن