کلینیک پوشش
جستجو
ASM Handbook V.05
در این جلد از سری هندبوک های ASM به بررسی انواع روش های آماده سازی سطح، پوشش های تبدیلی، غوطه وری، انواع فرایندهای آبکاری فلزات و آلیاژهای مختلف، رو شهای تحت خلاء، مهندسی سطح آلیاژهای آهنی و غیر آهنی و روش های تست و آنالیز پوشش ها و لایه های نازک می پردازد. این کتاب مرجع کاملی در زمینه مهندسی سطح و پوشش دهی بوده و به کلیه مهندسین متالورژی و شیمی که در زمینه پوشش دهی فعالیت دارند، توصیه می شود.
پوشش های سد حرارتی
برای مقابله با اثرات مخرب خوردگی و زوال مواد در درجه حرات های بالا نظیر توربین های گازی، باید از پوشش های خاصی استفاده شود. پوشش های سد حرارتی(TBC) بهترین گزینه برای محیط های دما بالا نظیر موتورهای هواپیمامی باشند.این پوشش ها با دمای سطح زیرین پوشش، دوام موتورها را بهبود می بخشند.
دراین کتاب به بررسی انواع پوشش های سد حرارتی، روش های تولید، خواص و مزایای آنها پرداخته می شود.
روانکاری دی سولفید مولیبدن
نویسنده: A.R. Lansdown
تعداد صفحات: 407
زبان: انگلیسی
صفحه:   
بستن